Inzetten vraag moed

Als kamergeleerde wens ik me in te zetten voor de mensheid.

Om dat te doen zijn er gesprekken op Instagram, artikels op Bloovi en hier is ook een logboek.

Het meer technische werk vind je op Youtube in engelstalige videos. Je kan me ook in gesprekken vinden op Discord (o.a. by Rebel Wisdom)

Ik weiger echter sinds het behalen van mijn doctoraat (feb 2015) om mijn tijd te verspillen aan academische tijdschriften … ironisch genoeg omdat ik liever peer-feedback krijg.